Palvelumme

Tarjoamme asianajopalveluita niin pieneen kuin kokonaisvaltaiseenkin tarpeeseen. Annamme neuvoja sekä konsultaatiota oikeudellisissa asioissa, laadimme asiakirjoja sekä toimimme avustajan tehtävissä neuvotteluissa ja oikeudenkäynneissä.

Palveluumme kuuluu myös kustannusten kartoittaminen. Selvitämme aina onko asiakkaalla mahdollisuus saada kulunsa korvattua oikeusturvavakuutuksesta tai onko hän oikeutettu oikeusapuun.

Hoidamme erityisesti seuraavia toimeksiantoja:

 

Rikosoikeus

Toimimme sekä rikoksesta epäillyn että rikoksen uhrin avustajana esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä. Toimeksiantojen hoitamiseen kuuluu myös asianomistajan avustaminen korvausten perinnässä. Avustamme lisäksi rikosprosessiin läheisesti kuuluvissa lähestymiskieltoasioissa.

 

Siviilioikeus

 • Avio- ja avoerot
 • Avioehtosopimukset
 • Edunvalvonta-asiat
 • Edunvalvontavaltuutukset
 • Kauppakirjat
 • Lapsen huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta ja elatusapua koskevat asiat
 • Liikenne-, vakuutus- ja vahingonkorvausasiat
 • Ositukset eron tai puolison kuoleman jälkeen
 • Perunkirjoitukset ja perinnönjaot
 • Sopimusoikeudelliset asiat ja niihin liittyvät riidat
 • Testamentit ja lahjakirjat
 • Tie- ja kiinteistöasiat sekä avustaminen maaoikeudessa
 • Työsuhdeasiat

 

Hallinto-oikeus

 • Huostaanottoasiat
 • Oleskelulupa-asiat

 

Hinnasto

Noudatamme palkkioperusteissa Suomen Asianajajaliiton vahvistamia palkkio-ohjeita. Oikeusapuasioissa palkkio määräytyy oikeusavun palkkioperusteista säädetyn asetuksen mukaan. Hoidamme myös oikeusapuasioita.

Tuntiveloituksemme on 248 – 280 euroa/h (sis. alv 24 %)

Laskutus perustuu toimeksiannon hoitamiseen käytettyyn aikaan. Minimiveloitus on 0,25 h (15 minuuttia). Viranomaisten maksut ja muut kulut laskutetaan erikseen.

Kotivakuutuksiin sisältyy usein oikeusturvavakuutus, joka yleensä kattaa oikeudellisen avustajan käytöstä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut (pois lukien vakuutuksen omavastuu) riita-asioissa ja rikosasioissa asianomistajan oikeudenkäyntikulut. Mikäli sinulla on taloudellisesta tilanteestasi johtuen oikeus maksuttomaan oikeudenkäyntiin, voidaan sinulle myöntää valtion varoista oikeusapua myös oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuteen.

Mikäli sinulla ei ole oikeusturvavakuutusta, selvitämme puolestasi mahdollisuutesi saada oikeusapua valtion varoista. Mikäli asiaan myönnetään oikeusapu, tuntiveloitus on 136,40 euroa/h (sis. alv 24 %).

Laadimme puolestasi vahinkoilmoituksen vakuutusyhtiöllesi ja oikeusapuhakemuksen valtiolle.

Vakavissa rikosasioissa rikoksesta epäilyllä ja asianomistajalla on mahdollista saada oikeudellinen avustaja valtion varoista riippumatta taloudellisesta tilanteesta. Näissä tilanteissa kannattaa aina kääntyä asianajajan puoleen.

Ota yhteyttä

ja kartoitamme juuri Sinun tilanteeseesi sopivan toimintamallin tavoitteesi ja taloudelliset näkökohdat huomioiden.