top of page
korvausvaatimukset, oikeudenkäynti, varatuomari, sovittelija, perhejuristi, perheoikeus, jäämistöoikeus, kuolinpesä, perunkirjoitus, perukirja, perinnönjako, lapsen huoltoriita, huoltoriita
logokuvio.png

Hinnasto

Palveluumme kuuluu myös kustannusten kartoittaminen. Selvitämme aina, onko asiakkaalla mahdollisuus saada kulunsa korvattua oikeusturvavakuutuksesta tai onko hän oikeutettu oikeusapuun.

Tuntiveloituksemme on 248 – 310 euroa/h (sis. alv 24 %) riippuen toimeksiannon laadusta ja laajuudesta. Tuntiveloituksesta sovitaan alkuneuvottelun yhteydessä.  

Laskutus perustuu toimeksiannon hoitamiseen käytettyyn aikaan. Minimiveloitus on 0,25 h (15 minuuttia). Viranomaisten maksut ja muut kulut laskutetaan erikseen.

Noudatamme palkkioperusteissa Suomen Asianajajaliiton vahvistamia palkkio-ohjeita. Hoidamme myös oikeusapuasioita, joissa palkkio määräytyy oikeusavun palkkioperusteista säädetyn asetuksen mukaan. 

Oikeusapu, oikeusturvavakuutus, oikeudenkäynti. Vahinkoilmoituksen laatiminen ja oikeusapuhakemuksen teko.

Oikeusapu

Jos sinulla ei ole oikeusturvavakuutusta, selvitämme puolestasi mahdollisuutesi saada oikeusapua valtion varoista. Jos asiaan myönnetään oikeusapu, tuntiveloituksemme on 136,40 euroa/h (sis. alv 24 %). Pääsääntöisesti oikeusapu on käytettävissä vain oikeudenkäyntiasioissa.

 

Laadimme puolestasi vahinkoilmoituksen vakuutusyhtiöllesi ja oikeusapuhakemuksen valtiolle.

Oikeusturvavakuutus

Kotivakuutuksiin sisältyy usein oikeusturvavakuutus. Vakuutus kattaa yleensä asianajajan käytöstä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut riita-asioissa. Rikosasioissa vakuutus voi korvata asianomistajan oikeudenkäyntikulut. Jos sinulla on taloudellisesta tilanteestasi johtuen oikeus oikeusapuun ilman omavastuuosuutta, voidaan sinulle myöntää valtion varoista oikeusapua myös oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuteen.

Oikeusturvavakuutus. Oikeudenkäyntikulut. Oikeusapu.
Oikeus avustajaan. Oikeudellinen avustaja rikoksesta epäillylle.

Oikeus avustajaan

Vakavissa rikosasioissa rikoksesta epäilyllä ja asianomistajalla on mahdollista saada oikeudellinen avustaja valtion varoista riippumatta taloudellisesta tilanteesta. Näissä tilanteissa kannattaa aina kääntyä asianajajan puoleen.

bottom of page