Varautuminen perinnönjakoon, mahdolliseen avioeroon tai sairauden johdosta tapahtuvaan toimintakyvyn laskuun ovat kaikki hyviä syitä tulla keskustelemaan lakimiehen luokse siitä, ovatko asiakirjasi näiden tilanteiden varalle kunnossa.

Testamentilla voit päättää oman omaisuutesi siirtymistä kuoleman jälkeen. Neuvottelussa kerromme, kuinka perintö jälkeesi jaetaan, jos testamenttia ei ole. Keskustelemme eri testamenttityypeistä ja siitä, millaiseen lopputulokseen haluaisit perinnönjaossasi päästä. Testamentin muotovaatimukset ovat tarkkaan säännellyt. Turvautumalla ammattitaitoisen lakimiehen apuun voit olla rauhallisin mielin testamentin pätevyydestä myös siinäkin tilanteessa, jos perinnönsaajat riitautuisivat kuolemasi jälkeen.

Avioliitolla on monia merkityksiä, mutta me lakimiehet tapaamme nähdä sen taloudellisena sopimuksena. Ennen avioliiton solmimista tai viimeistään sen aikana on hyvä pysähtyä miettimään avioliiton juridisia ja taloudellisia vaikutuksia. Avio-oikeus ja varakkaamman puolison velvollisuus suorittaa tasinkoa esimerkiksi perimästään omaisuudesta realisoituvat monelle vasta avioeron hetkellä. Avioehtosopimuksen laatiminen voi poistaa puolisoiden välisiä omaisuuteen liittyviä jännitteitä jo avioliiton aikana. Avioehtosopimus tulee laatia muotomääräyksiä noudattaen ja rekisteröidä, jotta se olisi pätevä. Huolehdimme toimistossamme tehtyjen avioehtosopimusten rekisteröinnistä maistraattiin.

Edunvalvontavaltuutus on asiakirja, jolla voit itse järjestää asioittesi hoidon sen varalta, että tulisit myöhemmin kykenemättömäksi hoitamaan asioitasi sairauden tai heikentyneen terveydentilan vuoksi. Edunvalvontavaltuutuksella voi varmistua siitä, että mahdollisen toimintakyvyttömyyden kohdatessa asioitasi hoitaa itse valitsemasi uskottu henkilö eikä esimerkiksi yleinen edunvalvoja.

Varaa neuvotteluaikasi numerosta 03 – 3124 2800.